img-block

Reflektion Utifrån-in och Inifrån-ut gav nya perspektiv

av Sara Vogt 07 feb, 2019

Vid ett certifieringsprogram i LOTS® lär sig deltagarna att processleda som Lotscoach®. Under programmet lär sig deltagarna LOTS® och tillämpar processen på viktiga egna Ärenden. Alla fungerar såväl som Ärendeägare som Lotscoach®.

I slutet av januari deltog en grupp personer från svenska företag i vitt skilda branscher i ett certifieringsprogram i Uppsala. Programmet hölls av skaparen av LOTS®, Hans Åkerblom. Det uppskattades av gruppen att kunna reflektera över egna viktiga ärenden och därigenom lära sig mer om LOTS®

Enligt deltagarna inspirerade dagarna till reflektion samt gav nya perspektiv genom att reflektera Utifrån-in och Inifrån-ut.

Hans Åkerblom uppskattades som Lotscoach® och för sin kunnighet och stora erfarenhet med många förtydligande, verkliga exempel.

Det Gula Kortet som har funnits med i många år fick återigen höga betyg och underlättar för den som arbetar med LOTS® att följa processens flöde.

Deltagarna känner sig nu trygga i att tillämpa LOTS® även på hemmaplan och de ser fram emot dag sex och sju i vår då de utbyter erfarenheter och lär mer.

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad…


”Ett sätt att säkerställa hållbara beslut i allt jag gör”

För många som lär känna processverktyget LOTS® för första gången är helhetssynen och dess potent…


Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…