Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad som har inspirerat dem mest under veckan. Det är ett möjlighet att reflektera samtidigt som det ger oss på LOTS AB en värdefull insikt Utifrån-in. Markus Wikborg, forskare och ledarskapsutvecklare på Sveriges lantbruksuniversitet fick en ny syn på mål. Dessa är några av hans tankar kring detta.

Filmtips

“Ledarskap handlar inte om att vara bäst – det handlar om att göra andra människor bättre”

Familjen Ahlström har varit entreprenörer i 167 år. År 1851 grundades pappersföretaget Ahlstrom. Fem…


Mindre stress ger utrymme för reflektion

Michel Schutzbach, Vice President Europe, Scandic Hotels, talar om hotellindustrins utmaningar samt …


LOTS® för självförtroende

Grunden för Patrik Falks företag Fenrir är mening, glädje och ekonomisk framgång. Han vill framför a…