img-block

Utifrån-in & Inifrån-ut – synsättet i LOTS®

Att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett balanserat sätt över tid ger oss många möjligheter att skapa ett hållbart liv, privat och professionellt. Detta kommer i sin tur att hjälpa oss att skapa hälsosamma långsiktiga relationer och goda resultat. Dock verkar det många gånger vara Inifrån-ut-tänkandet som dominerar. Vi utgår ifrån vår egen världsbild och ju mer vi upplever stress eller är fyllda av rädslor, desto mer börjar vi att tänka och agera Inifrån-ut. Det kan till och med bli så att vi hamnar i en situation där vi projicerar alla våra problem på andra eller faktorer utanför oss själva.

Inifrån-ut-kraften är lika stark som jordens dragningskraft. För att fungera bra och nå goda resultat börjar vi tidigt i livet att motverka den. Som bebisar sträcker vi på ryggen och reser upp huvudet med viss möda för att kunna se mer. En dag lär vi oss att gå utan hjälp av våra föräldrar. Vissa lär sig till och med att motverka jordens dragningskraft till den grad att de vinner en olympisk medalj i höjdhopp, eller är med och bidrar till att skicka en raket ut i rymden.

Vi behöver motverka kraften att tänka Inifrån-ut precis lika mycket som vi motverkar jordens dragningskraft. Nyfikenhet är en nyckelfaktor för att lyckas och när vi lägger till Utifrån-in till vårt Inifrån-ut-synsätt kan vi uppnå en mental vändpunkt.

Att tänka och agera på ett sätt som ger oss bästa möjliga resultat för dem vi finns till för, våra viktigaste intressenter såväl som för oss själva och vårt team, vill vi alla. Vi strävar efter att se saker ur andras perspektiv och försöker förstå deras situation, för att kunna bidra med de lösningar som de behöver för att hantera det de försöker göra. Med andra ord: För att kunna agera kärleksfullt.

Varför hamnar vi då i försvarsställning eller agerar på ett sådant sätt som kan såra vår omgivning, eller utnyttjar andra när de är sårbara? Vi är människor och vi växlar ständigt mellan Kärlek och Rädsla. Ibland känner vi oss i balans och är då generösa mot andra, vi känner samhörighet och känner oss inkluderade. En annan gång kanske vi undrar om vi kan leva upp till andras förväntningar och blir oroliga över att de kanske inte tycker om oss om vi inte är perfekta. Dessa rädslor kan få oss att börja fokusera enbart på oss själva, på vad vi vill och hur vi kan överleva. När rädslor dominerar, försvinner empatin och kreativiteten. Att leva med rädslor är inte lätt och det skulle inte behöva vara så.

Hur mycket fokus sätter vi på livsenergi, mening, hopp, tillit och samhörighet som ledare? Hur mycket värdesätter vi egenskaper som vilja, empati, lekfullhet, spontanitet, nyfikenhet, positiv humor, kreativitet och engagemang? Vi kan skapa en bättre dialog och komma med fler initiativ för hur vi kan utveckla oss själva och våra relationer och hur vi kan frigöra vår potential.

De fem aspekterna är en modell som hjälper oss att förstå mer om oss själva och andra, samt om vårt beteende. Den påminner oss om vikten av att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut i balans över tid.

Modellen De fem aspekterna gör inte anspråk på att vara sanningen, men den kan ge oss en struktur och ett gemensamt språk för en bättre dialog.

Filmtips

Lotscoach® – Ett program som utmanar ditt sätt att tänka

”Det här är början av en lång och spännande resa, säger Karin Hjalmewik efter de första fem dagarna …


Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…


Det handlar om varför

Jesper Ek, Leadership Speaker, Futurist/Senior strategist at UP THERE, EVERYWHERE, presenterade någr…