img-block

Ett gemensamt språk för det internationella företaget

av Sara Vogt 30 jan, 2019

Nyligen hölls ett internationellt certifieringsprogram i München, Tyskland. Deltagare från Japan, Kina, Thailand, Indien, Frankrike, Tyskland, Sverige och USA träffades för att bli certifierade till Lotscoach® och lära sig hur de i sin roll som Lotscoach® kan finnas med som ett stöd i sitt företags utveckling med hjälp av LOTS®.

Den som arbetar som Lotscoach® spelar en betydande roll inom företaget i och med att de bidrar till utvecklingen av organisationen och företagskulturen.

LOTS® är ett starkt verktyg både ett professionellt och personligt plan och är tack vare strukturen lätt att använda, sammanfattade en av deltagarna.

Hans Akerblom och Stephan Stahl ledde programmet och deras erfarenhet gav deltagarna en känsla av klarhet, transparens och relevans till dagliga ärenden.

Deltagarna uppskattade hur tänkandet Utifrån-in och Inifrån-ut vidgade deras horisont och de fångades av kraften i nyfikna öppna frågor och ”questioning to the void”.

Två kompletterande dagar är kommer att äga rum i Kina i juni.

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Tra…


Utvecklingsdag

Utvecklingsdagarna är en möjlighet för dig som certifierad Lotscoach® att ta del av gemenskapen …


“Ledarskap handlar inte om att vara bäst – det handlar om att göra andra människor bättre”

Familjen Ahlström har varit entreprenörer i 167 år. År 1851 grundades pappersföretaget Ahlstrom. Fem…