img-block

Alla reflekterar vi och fattar beslut i vårt professionella och privata liv

Naturligtvis strävar vi efter att våra reflektioner och beslut ska vara bra för oss själva och för andra. Vilka de ”andra” är skiljer sig åt?

Vilka inkluderar vi?

Hur reflekterar vi och fattar beslut?

Hur medvetna är vi om vår reflektions- och beslutsprocess?

Hur mycket försöker vi förstå världen omkring oss och hur mycket tänker vi på oss själva?

Hur medvetna är vi om att vi är en del av något större än bara oss själva och att vi behöver tänka och agera både Utifrån-in och Inifrån-ut på ett hållbart sätt i allt vi tar oss för?

Hur medvetna är vi om vilka konsekvenserna kan bli av att tänka och agera för mycket Utifrån-in eller för mycket Inifrån-ut?


LOTS AB har i årtionden bidragit till att göra människor mer medvetna om hur de reflekterar och fattar beslut.

LOTS ABs vision är:

Medvetna människor för en medveten värld.

Det här låter kanske ambitiöst och samtidigt responderar våra kunder positivt och har lett till att vi fortfarande är aktiva på marknaden och att vi fortsätter introducera vår filosofi, det gemensamma språket och verktyget LOTS® i många länder och i många olika typer av organisationer.

LOTS® är ett praktiskt och beprövat verktyg/process med en helhetssyn på varje ärende och vi har många exempel från verkligheten i dag. Användare av LOTS® säger att "vi har en samsyn på var vi vill vara och hur vi kommer dit. Vi har också ett gemensamt språk i våra reflektioner och vårt beslutsfattande”.

LOTS® introduceras och leds av en certifierad Lotscoach®. Mer än 6 600 personer har certifierats till Lotscoach®.

De viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik Lotscoach® är:

– En ärligt nyfiken person med viljan att förstå andras situation.
Under certifieringsprogrammet lär vi oss och tränar oss i konsten att ställa strukturerade öppna frågor och ”questioning to the void”. Vi gör detta för att vi ska bli professionella processledare i alla situationer.
Vi lär oss också och tränar ”aktivt lyssnande” och vad det betyder. Det är mycket givande när vi börjar förstå vad aktivt lyssnande verkligen innebär.

– En öppen, kreativ person som kommer med ett första förslag till en workshop och vidareutvecklar detta tillsammans med ärendeägaren.

Som certifierad Lotscoach® ingår vi i ett nätverk av certifierade runt om i världen. Vi har mycket erfarenhet och vi är alla villiga att dela med oss av våra erfarenheter. Vi har tillgång till ständigt uppdaterat material och digitalt stöd för vårt arbete.

Ledare och medarbetare i en organisation (privat eller offentligt) uppskattar att de har tillgång till certifierade personer i sin organisation. I flera organisationer är det också en del av medarbetarnas ledarutveckling att vara certifierad och aktiv som Lotscoach®.


Vill du veta mer om att vara certifierad Lotscoach® maila oss på info@lots.se.

Filmtips

Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad…


Vad betyder det för dig att vara Lotscoach®?

Att vara Lotscoach® innebär en möjlighet för personlig utveckling. Strukturen i LOTS® kan ge…


Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…