img-block

Om Hans Åkerblom

Hans Åkerblom, skaparen av processverktyget LOTS®, har innehaft både VD-poster och styrelseposter i många företag och har bidragit till lanseringen av flera stora innovationer internationellt. 


Efter avslutade studier vid Uppsala Universitet fick Hans Åkerblom möjlighet att utveckla och leda Pharmacia Ophthalmics, som med produkten Healon® revolutionerade ögonkirurgin i världen och gjorde kirurgin både säkrare och enklare. Patienter med gråstarr återfick synen med hjälp av Healon® och en intra-okulär lins. Framgångarna underlättades av processverktyget LOTS®, som användes för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

LOTS® introducerades den 22 maj 1973, som en respons på det faktum att förändringsbehov möttes med antingen omorganisation eller en mängd olika aktiviteter. Hans Åkerblom har under årens lopp fortsatt att utveckla processen. Med sitt holistiska synsätt och struktur leder reflektioner med LOTS® till ökat fokus och framgång.

LOTS® är processverktyget för medvetet reflekterande och hållbart beslutsfattande, som ökar sannolikheten att vi fattar medvetna och bra beslut om vad vi ska göra och inte göra för en positv utveckling av vad vi gör och oss själva. Används idag för planering och verksamhetsutveckling inom många olika typer av företag och organisationer

Med många års erfarenhet och insikter som processledare och Lotscoach® i olika ledningsgrupper och organisationer insåg Hans Åkerblom att kvaliteten i de beslut som fattas av ledningen till stor del beror på den enskilde medlemmens medvetandenivå. 

Att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett hållbart sätt är en ständig utmaning för oss som ledare och medarbetare i en organisation. Genom att vara medvetna om hur vi själva fungerar blir det lättare att fatta bra och hållbara beslut.

Med ”Team Lotscoach®” fokuserar nu Hans Åkerblom på att certifiera den nya generationens ledare till processledare i LOTS®; Lotscoach® och stötta de personer som redan är certifierade till Lotscoach®.

Filmtips

En plan och ett gemensamt språk

Dustin vill att deras kunder ska kunna fokusera på sina det de gör. IT ska vara något som helt enkel…


Lotscoach® – Ett program som utmanar ditt sätt att tänka

”Det här är början av en lång och spännande resa, säger Karin Hjalmewik efter de första fem dagarna …


Självförtroende med LOTS®

Viktor Jalkler började jobba för sin morbror företag Great Earth efter gymnasiet. Idag är Viktor 33 …