Att våga vara mer Utifrån-in

Anders Bergquist, Lotscoach® och Head of Business Strategy, Econova, pratar om vikten av att tala samma språk och att våga se saker ur ett annat perspektiv. Hans engagemang i att implementera LOTS® inom sin organisation och hans framgångar så här långt är inspirerande.

Kontakta talaren

Filmtips

Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Tra…


Utifrån-in med Systembolaget

Barbro Kenving är Gruppchef IT Servicedesk på Systembolaget. Som samordnare för Kompetensutveckling …


Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad…