Att våga vara mer Utifrån-in

Anders Bergquist, Lotscoach® och Head of Business Strategy, Econova, pratar om vikten av att tala samma språk och att våga se saker ur ett annat perspektiv. Hans engagemang i att implementera LOTS® inom sin organisation och hans framgångar så här långt är inspirerande.

Filmtips

LOTS® för självförtroende

Grunden för Patrik Falks företag Fenrir är mening, glädje och ekonomisk framgång. Han vill framför a…


Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad…


En plan och ett gemensamt språk

Dustin vill att deras kunder ska kunna fokusera på sina det de gör. IT ska vara något som helt enkel…