img-block

Att skapa gemensamma värderingar

av Sara Vogt 10 maj, 2017

70 deltagare från Dala Vatten och Avfall träffades för att under en dag diskutera sina gemensamma värderingar.

De anställda reflekterade över hur de ska relatera till varandra utifrån följande perspektiv: vi som anställda, för chefen och för de som lever i, arbetar i och besöker våra kommuner för att hitta balans i sina värderingar, Utifrån-in och Inifrån-ut.

Tidigare i år definierade ledningen en ny vision och ett nytt syfte för företaget och dessa låg nu som grund till diskussionerna om företagets värderingar.

– Tack vara reflektionsverktygen som användes upplevde vi en hög grad av engagemang och vi var glada att se hur homogena våra värderingar är, även i ett företag med många olika verksamhetsområden och en stor geografisk spridning.

Reflektionerna leddes av Lotscoach® Patrik Falk.

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Vad betyder det för dig att vara Lotscoach®?

Att vara Lotscoach® innebär en möjlighet för personlig utveckling. Strukturen i LOTS® kan ge…


Utmaningen att leverera goda nyheter

Den stora utmaningen för ledare är att leverera goda nyheter, säger Birgitta Wikmark Carlsson, fd. N…


Det handlar om varför

Jesper Ek, Leadership Speaker, Futurist/Senior strategist at UP THERE, EVERYWHERE, presenterade någr…