img-block

Att skapa gemensamma värderingar

av Sara Vogt 10 maj, 2017

70 deltagare från Dala Vatten och Avfall träffades för att under en dag diskutera sina gemensamma värderingar.

De anställda reflekterade över hur de ska relatera till varandra utifrån följande perspektiv: vi som anställda, för chefen och för de som lever i, arbetar i och besöker våra kommuner för att hitta balans i sina värderingar, Utifrån-in och Inifrån-ut.

Tidigare i år definierade ledningen en ny vision och ett nytt syfte för företaget och dessa låg nu som grund till diskussionerna om företagets värderingar.

– Tack vara reflektionsverktygen som användes upplevde vi en hög grad av engagemang och vi var glada att se hur homogena våra värderingar är, även i ett företag med många olika verksamhetsområden och en stor geografisk spridning.

Reflektionerna leddes av Lotscoach® Patrik Falk.

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Min roll som Lotscoach®

Med hjälp av strukturen och verktyget LOTS® samt genom att hjälpa dig att reflektera Utifrån-in …


”Alla i världen ska ha tillgång till en säker toalett”

Värnamoföretaget Separett AB skapar möjligheten till fungerande toaletter över hela världen. När al…


Att våga vara mer Utifrån-in

Anders Bergquist, Lotscoach® och Head of Business Strategy, Econova, pratar om vikten av att tal…