Mindre stress ger utrymme för reflektion

Michel Schutzbach, Vice President Europe, Scandic Hotels, talar om hotellindustrins utmaningar samt vikten av att reflektera. För Michel Schutzbach är LOTS® en livsstil.

Läs mer här

Michel Schutzbach, Vice President Europe, Scandic Hotels, talar om hotellindustrins utmaningar samt vikten av att reflektera. För Michel Schutzbach är LOTS® en livsstil.

Hotellbranschen skiljer sig från många andra branscher då den är väldigt konservativ. Du måste arbeta dig upp inom organisationen. Det är en väldigt sluten bransch och ledare rekryteras sällan utifrån. Hotellutbildningarna förbereder sina elever för branschens alla delar samt ger dem praktiska färdigheter, allt från room service till human resources, allt utom ledarskap. I Schweiz, Michel Schutzbachs hemland, är det vanligt att börja i armén direkt efter grundskolan. I armén kan man knyta viktiga kontakter och få sina ”ränder” på uniformen. Det var i armén han lärde sig att skrika åt folk, säger Schutzbach.

Under en av sina första anställningar vid ett hotell i London träffade han den ledare, som han själv önskade att bli en dag. Personen gav order, alla var rädda för honom och han kontrollerade allt. Han bestämde allt och hade svar på alla frågor. Detta är nu många år sedan och mycket har förändrats sedan dess. För Michel Schutzbach kom vändpunkten när han lärde sig LOTS®. Michel Schutzbach betonar vikten av ett resultatorienterat ledarskap (snarare än ett ledarskap som baseras på aktiviteter), vikten av reflektion samt att ställa öppna frågor. LOTS® och LOTS AB har satt sin prägel på Scandic. Michel Schutzbach tror att det är viktigt att alla deltar i processen och vill att alla hans general managers ska vara certifierade som Lotscoach®.

Filmtips

Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Tra…


Hej då till stagnation

Att hitta tryggheten i förändringen kan låta enkelt, men när vi möter förändringar fastnar många i b…


LOTS® för självförtroende

Grunden för Patrik Falks företag Fenrir är mening, glädje och ekonomisk framgång. Han vill framför a…