Utifrån-in med Systembolaget

Barbro Kenving är Gruppchef IT Servicedesk på Systembolaget. Som samordnare för Kompetensutveckling säkerställer hon effektiva arbetssätt och processer för Systembolagets utbildningar. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av att arbeta som Lotscoach® inom en stor organisation.

Filmtips

Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…


”Ett sätt att säkerställa hållbara beslut i allt jag gör”

För många som lär känna processverktyget LOTS® för första gången är helhetssynen och dess potent…


Det handlar om varför

Jesper Ek, Leadership Speaker, Futurist/Senior strategist at UP THERE, EVERYWHERE, presenterade någr…