Hej då till stagnation

Att hitta tryggheten i förändringen kan låta enkelt, men när vi möter förändringar fastnar många i blockerande rädslor.

Hur har du upplevt den senaste tidens påskyndade digitala anpassning?

Markus Wengelin, digitaliseringsproffs,pappa och engagerad lokalpolitiker, certifierades till Lotscoach® i år. Insikten att förändring är det normala ändrade hans perspektiv.

Den här filmen visar hans syn på förändring, att bli certifierad Lotscoach® och att hjälpa andra online.

Filmtips

Vad betyder det för dig att vara Lotscoach®?

Att vara Lotscoach® innebär en möjlighet för personlig utveckling. Strukturen i LOTS® kan ge…


Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…


“Ledarskap handlar inte om att vara bäst – det handlar om att göra andra människor bättre”

Familjen Ahlström har varit entreprenörer i 167 år. År 1851 grundades pappersföretaget Ahlstrom. Fem…