Hej då till stagnation

Att hitta tryggheten i förändringen kan låta enkelt, men när vi möter förändringar fastnar många i blockerande rädslor.

Hur har du upplevt den senaste tidens påskyndade digitala anpassning?

Markus Wengelin, digitaliseringsproffs,pappa och engagerad lokalpolitiker, certifierades till Lotscoach® i år. Insikten att förändring är det normala ändrade hans perspektiv.

Den här filmen visar hans syn på förändring, att bli certifierad Lotscoach® och att hjälpa andra online.

Filmtips

Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…


En plan och ett gemensamt språk

Dustin vill att deras kunder ska kunna fokusera på sina det de gör. IT ska vara något som helt enkel…


Econova möter LOTS®

Endast 42 år ung har Johan Rydberg redan samlat ihop 15 års erfarenhet som ledare. Hans syn på ledar…