img-block

Om Scandinavian Leadership

Inte ens 0.4 procent av världens befolkning bor i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Dess invånare är spridda över ett så glesbefolkat område att det till och med får Sahara att verka livligt. Ändå har fler människor per capita från den här delen av världen bidragit till den globala utvecklingen på ett sätt som många nationer bara kan drömma om. Att handla går före tomma ord, enligt den skandinaviska modellen. Vi tror att den skandinaviska själen och dess invånare utgör förklaringen till att en mycket speciell typ av ledarskap har utvecklats här, en ledarskapsstil som kan kallas ”skandinavisk”.

Beror denna typ av ledarskap på det skandinaviska klimatet och vår miljö? Den klara himlen, det salta vattnet och de bittra vintrarna? Eller på det faktum att de tidiga bosättarna inte fick något gratis, utan först kunde plantera sina frön efter mycket och hårt fysiskt arbete? Kanske den skandinaviska mentaliteten som bygger på jämställdhet och mänskliga rättigheter ärvdes ner genom generationerna från grundarna av världens första domstol, Tingvalla på Island?

Vi tror att det finns ett samband mellan allt detta. Vi är också övertygade om att Scandinavian Leadership kan bidra till att lösa några av de problem som mänskligheten just nu brottas med.

Scandinavian Leadership har hjälp ledare och deras team i många år och i många länder. Vårt team består av välutbildad och erfarna processledare.

Våra uppdrag grundar sig i filosofin och verktyget LOTS®, vilket har visat sig vara framgångsrikt på verkliga ärenden. Varje uppdrag utformas dock individuellt efter de behov och brister som kommer fram. Det kan handla om att från ett inspirerande föredrag till en omställning av verksamheten som ska genomsyra en hel organisation. De ärenden som behandlas kan vara både stora och små.

Vi rekommenderar alltid att börja med ledningsgruppen. Därefter för vi processen vidare ut i organisationen. I den processen identifierar vi och ledningen potentiella interna processledare som certifieras till Lotscoach® och tar ansvar för processen hålls levande inom organisationen. Vi har idag certifierat ca. 6000 interna processledare i fler än 60 länder. Vi stöder ledare, team och interna processledare som arbetar med LOTS® löpande och vi är mycket stolta över både våra långvariga relationer samt alla nya uppdrag vi får och där vi arbetar med ledare inom alla ålderskategorier och verksamhetsområden, med nya och erfarna ledare.

Filmtips

Det handlar om varför

Jesper Ek, Leadership Speaker, Futurist/Senior strategist at UP THERE, EVERYWHERE, presenterade någr…


Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Tra…


Econova möter LOTS®

Endast 42 år ung har Johan Rydberg redan samlat ihop 15 års erfarenhet som ledare. Hans syn på ledar…