Var vill vi därför vara och när?

Ett Mål är ett tillstånd vi vill uppnå eller behålla. Vi förflyttar oss till framtiden och uttrycker oss i presens. Målen speglar balansen mellan vårt Utifrån-in perspektiv, dvs. förväntningarna från vår omgivning, och vårt Inifrån-ut perspektiv, dvs. våra egna ambitioner och önskningar. Många sammanfattar också målen i en långsiktig vision. Framtiden existerar inte – vi skapar visionen och målen med våra tankar, känslor, bilder, ja, med alla våra fem aspekter. När vår vision och våra mål handlar om den framtid vi vill vara i, öppnar de upp för vår kreativitet när det gäller hur vi kan nå dem på ett utvecklande, kul, meningsfullt och lönsamt sätt. Lotscoach® John Dunnigan delar en historia med oss som ger oss ett perspektiv på hur viktiga mål är och även hur svårt det kan vara att definiera dem.

Filmtips

Utifrån-in med Systembolaget

Barbro Kenving är Gruppchef IT Servicedesk på Systembolaget. Som samordnare för Kompetensutveckling …


”Vi jobbar med att uppfylla människors drömmar”

Eva-Lena Frick, 57, har deltagit i både OS (Sarajevo 1984) och VM i skidor. 1989 slutade hon sin akt…


Att våga vara mer Utifrån-in

Anders Bergquist, Lotscoach® och Head of Business Strategy, Econova, pratar om vikten av att tal…