img-block

Inspirerande möten med Utifrån-in & Inifrån-ut i fokus

av Sara Vogt 21 aug, 2018

Vad är bra?
"Användbart verktyg för reflektion och beslutsfattande"
"Lätt att använda"
"Enkelt i vardagen"
"Processen är ett bra stöd"
"Strukturen i reflektionen"
"Lära sig ställa öppna frågor"
"Verktygslådan"
"Filosofi inte bara verktyg"
"Olika perspektiv leder till framgång - insikter"
"Vilja, lyssna och lära"
"Att få reflektera över såväl andra som sig själv"
"Mottas bra och uppskattas"
"Humor och glädje"
"Verktyget fungerar"
"Engagemang, energi och dynamik"
"Hitta meningen"
"Ut-och in-tänkandet och att jobba med målbilder"
"Samma målbild"
"Väl vid mål löser sig resten"
"Uthållighet"
"Att få dela erfarenheter med andra"

Vad är svårt och vad kan bli bättre?
"Att gå från KPI-er som mål till konsekvenser"
"Att få alla att lära sig och förstå"
"Hinner inte alltid landa i komplexa ärenden p.g.a. tidsbrist"
"Få tillräckligt med koncentrerad tid"
"Svårt att förstå att det handlar om en reflektions- och beslutsprocess och inte bara en struktur – det är en utvecklingsprocess"
"Svårt ibland att följa upp samtal med öppna frågor"
"Svårt att sammanfatta när man frågat och lyssnat"
"Svårt innan att bedöma hur lång tid processen (ärendet) tar"
"Svårt att hitta relevanta reflektionsverktyg"
"Svårt att anpassa processen till andra projektprocesser – övergång"

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…


Mindre stress ger utrymme för reflektion

Michel Schutzbach, Vice President Europe, Scandic Hotels, talar om hotellindustrins utmaningar samt …


Att våga vara mer Utifrån-in

Anders Bergquist, Lotscoach® och Head of Business Strategy, Econova, pratar om vikten av att tal…