img-block

Turistorganisation tar hjälp av LOTS®

av Sara Vogt 29 sep, 2017

En grupp på 48 personer från Visit Danalrna ägnade en dag åt att reflektera över hur de ska arbeta tillsammans och utvecklas på ett positivt sätt som team och organisation.

Gruppens deltagare uttryckte sina erfarenheter och sin motivation efter dagen så här:

– Fantastisk dag, vi slog huvudet på spiken
– Det gav oss ett perspektiv och en chans att reflektera
– Det var så värdefullt att reflektera och engagera hela teamet
– En gemensam arbetsmetod för att komma överens och enas
– LOTS®​ är jättebra att med när det gäller viktiga frå​gor
– Bra att ha ett gemensamt verktyg och språ​k
– Mycket kompetens och engagemang i rummet
– Bra film, skulle vara bra med svensk text

Reflektionerna leddes av senior Lotscoach® Hans Åkerblom och Lotscoach® Stephan Stahl.

< Föregående Nästa >
 

Filmtips

Min roll som Lotscoach®

Med hjälp av strukturen och verktyget LOTS® samt genom att hjälpa dig att reflektera Utifrån-in …


Hej då till stagnation

Att hitta tryggheten i förändringen kan låta enkelt, men när vi möter förändringar fastnar många i b…


Lyssna aktivt, fråga nyfiket, vara närvarande

Isabel Algebrant ger sin syn på rollen som Lotscoach®, utifrån den danske filosofen Søren Kirkeg…