img-block

Om Hans Åkerblom

Hans Åkerblom, skaparen av synsättet/verktyget/processen LOTS® som ett bidrag till det globala ledarskapet och med skandinaviska rötter, har innehaft både VD-poster och styrelseposter i många företag och har bidragit till lanseringen av flera stora innovationer internationellt. Hans Åkerbloms intresse för ledarskap för en bättre värld startade redan tidigt i hans karriär.

Efter avslutade studier vid Uppsala Universitet fick han möjlighet att utveckla och leda Pharmacia Ophthalmics, som med produkten Healon® revolutionerade ögonkirurgin i världen och gjorde kirurgin både säkrare och enklare. Patienter med gråstarr återfick synen med hjälp av Healon® och en intra-okulär lins. Framgångarna underlättades av verktyget och processen LOTS®, som användes för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Hans Åkerblom skapade LOTS® under tidigt 1970-tal. Verktyget introducerades 22 maj 1973 och Hans Åkerblom har under årens lopp fortsatt att utveckla processen och verktyget. Med sitt holistiska synsätt och struktur leder reflektioner med LOTS® till ökat fokus och framgång. Med många års erfarenhet och insikter som processledare och Lotscoach® i olika ledningsgrupper och organisationer insåg Hans Åkerblom att kvaliteten i de beslut som fattas av ledningen till stor del beror på den enskilde medlemmens medvetandenivå. Balansen mellan att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut är en ständig utmaning för oss som ledare och medarbetare i en organisation. Genom att vara medvetna om hur vi själva fungerar blir det lättare att fatta bra beslut. LOTS® är idag ett framgångsrikt verktyg för ledar-, team- och verksamhetsutveckling inom många olika typer av företag och organisationer.

Hans Åkerblom fortsätter att föreläsa vid universitet och i andra forum. Han arbetar med ledningsgrupper och med ledare i deras utvecklingsprocesser. Att certifiera den nya generationens ledare till processledare i LOTS®, Lotscoach®, är också något som Hans Åkerblom brinner för. Han stödjer också nya start-ups med fokus att göra vår värld lite bättre.

Filmtips

Att bli en bra Lotscoach®

Många förknippar året 1986 med Tjernobyl och mordet på Olof Palme. Det var också året då fler än 5 m…


Econova möter LOTS®

Endast 42 år ung har Johan Rydberg redan samlat ihop 15 års erfarenhet som ledare. Hans syn på ledar…


De fem aspekterna

Meningen med LOTS® är att hjälpa oss att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett hållba…