img-block

Om Hans Åkerblom

Hans Åkerblom, skaparen av synsättet/verktyget/processen LOTS® som ett bidrag till det globala ledarskapet och med skandinaviska rötter, har innehaft både VD-poster och styrelseposter i många företag och har bidragit till lanseringen av flera stora innovationer internationellt. Hans Åkerbloms intresse för ledarskap för en bättre värld startade redan tidigt i hans karriär.

Efter avslutade studier vid Uppsala Universitet fick han möjlighet att utveckla och leda Pharmacia Ophthalmics, som med produkten Healon® revolutionerade ögonkirurgin i världen och gjorde kirurgin både säkrare och enklare. Patienter med gråstarr återfick synen med hjälp av Healon® och en intra-okulär lins. Framgångarna underlättades av verktyget och processen LOTS®, som användes för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Hans Åkerblom skapade LOTS® under tidigt 1970-tal. Verktyget introducerades 22 maj 1973 och Hans Åkerblom har under årens lopp fortsatt att utveckla processen och verktyget. Med sitt holistiska synsätt och struktur leder reflektioner med LOTS® till ökat fokus och framgång. Med många års erfarenhet och insikter som processledare och Lotscoach® i olika ledningsgrupper och organisationer insåg Hans Åkerblom att kvaliteten i de beslut som fattas av ledningen till stor del beror på den enskilde medlemmens medvetandenivå. Balansen mellan att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut är en ständig utmaning för oss som ledare och medarbetare i en organisation. Genom att vara medvetna om hur vi själva fungerar blir det lättare att fatta bra beslut. LOTS® är idag ett framgångsrikt verktyg för ledar-, team- och verksamhetsutveckling inom många olika typer av företag och organisationer.

Hans Åkerblom fortsätter att föreläsa vid universitet och i andra forum. Han arbetar med ledningsgrupper och med ledare i deras utvecklingsprocesser. Att certifiera den nya generationens ledare till processledare i LOTS®, Lotscoach®, är också något som Hans Åkerblom brinner för. Han stödjer också nya start-ups med fokus att göra vår värld lite bättre.

Filmtips

Min roll som Lotscoach®

Med hjälp av strukturen och verktyget LOTS® samt genom att hjälpa dig att reflektera Utifrån-in …


Reflektioner om mål

Under den sista av certifieringsprogrammets fem dagar ges deltagarna chansen att dela med sig av vad…


Var vill vi därför vara och när?

Ett Mål är ett tillstånd vi vill uppnå eller behålla. Vi förflyttar oss till framtiden och uttrycker…