img-block

Kontaktinformation

img-block

Stephan Stahl

Vilka fördelar skulle individer, team och organisationer få i vår föränderliga värld, om de hade större medvetenhet, tydlighet och fokus i det de gör? "Som Lotscoach® upplever jag att man finner ett stort värde i att gemensamt ta ett steg tillbaka från vardagens stress och avsätta tid för att reflektera, ifrågasätta och försöka förstå helheten när man står inför verkliga och viktiga ärenden", säger Stephan Stahl. Stephan har haft flera kommersiella och operativa ledarroller i Europa och i USA, vilket ger honom en solid bas av internationell erfarenhet och erfarenhet som ledare. Han är en amerikansk-svensk medborgare av tyskt ursprung och talar alla tre språk flytande. Stephan tycker om att ägna tid i naturen och värdesätter att kunna umgås med sin familj och vänner samt att bygga upp förtroendebaserade relationer. Stephan talar svenska, tyska och engelska.