img-block

Kontaktinformation

img-block

PG Lindberg

Jag har arbetat som intern och extern coach sedan 1993. Under många år var ARLA hemvisten för mig som ledare och coach. Bredden i att underlätta planering och beslutsfattande i alla delar av ett företag har givit mig insikter och erfarenheter från vitt skilda verksamhetsområden. Som anställd på LOTS AB har jag arbetat med företag både i Sverige och utomlands. Kunder har varit såväl privata som offentliga. Numera driver jag egen verksamhet dels inom besöksnäringen, dels som Lotscoach® tillsammans med LOTS AB.