img-block

Kontaktinformation

img-block

Hans Akerblom

är skaparen av LOTS® och grundaren av LOTS AB. Han har varit VD och innehaft styrelseposter för flertalet företag och har bidragit till lanseringen av flera stora innovationer internationellt. Hans Åkerblom skapade LOTS® i början av 70-talet och har sedan dess fortsatt att utveckla processen och verktyget. Med sin helhetssyn och struktur leder reflektioner med LOTS® till ökat fokus och framgång. – Kvaliteten i de beslut som fattas av ledningen beror till stor del på den enskilde medlemmens medvetandenivå. Balansen mellan att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut är en ständig utmaning för oss som ledare och medarbetare i en organisation. Hans Åkerblom föreläser än idag vid universitet och andra forum. Han bistår ledningsgrupper med processledning och arbetar med ledare i deras personliga och yrkesmässiga utveckling.