img-block

Andreas Dünow

img-block

Andreas Dünow

Andreas Dünow har arbetat som ledare inom elektronik- och halvledarindustrin och har en omfattande nationell och internationell ledarerfarenhet. Efter fullföljd utbildning har han gjort karriär som certifierad systemisk coach och processkonsult. Han är verksam i den tyska huvudstaden Berlin och är sedan 2017 medlem i det internationella nätverket av personer som certifierats till Lotscoach®. Med sin bakgrund som entreprenör och ledare har han stor förståelse för de utmaningar som ledare och dennes medarbetare kan ställas inför, och tar gärna på sig ansvaret att processleda fram önskade resultat. Han är lyckligt gift, har två barn och är sportentusiast. Andreas talar flytande tyska och engelska.